کليه امتياز اين سايت مربوط به شرکت خدمات مسافرتي سپيد پروازتوس  ميباشد.دراين سايت فروش تور وبليط هواپيما انجام ميشودجهت اطلاعات بيشتر باتلفن8330422-0513تماس حاصل فرماييد